Člani ŠRD Konfin smo en dan namenili naši materi Zemlji

19.04.2008

Tudi naš planet Zemlja na katerem živimo ima 22. aprila svoj praznik. To je svetovni dan Zemlje, ki ga na pobudo civilne družbe po vsem svetu praznujejo že več kot 30 let. Že leta 1963 si je tedanji ameriški senator Gaylord Nelson prizadeval, da bi okoljska vprašanja prišla na dnevni red ameriške politike. Organiziral je predsedniško turnejo, na kateri naj bi opozorili na težave v okolju. Prvi dan Zemlje, 22. aprila leta 1970, ko je na prireditvah, posvečenih dnevu Zemlje v Ameriki sodelovalo okrog 20 milijonov ljudi, pa je dobil pravi odmev. Ob tem dnevu posamezniki in številne okoljske organizacije in društva pripravljajo najrazličnejše projekte, dogodke in prireditve, s katerimi želijo opozoriti na ranljivost in enkratnost našega planeta. Tako se je dogajalo tudi na Sveti Trojici. Kljub skoraj vsak dan slabemu aprilskemu vremenu smo člani društva ŠRD Konfin – Sveta Trojica v soboto, 19. aprila izpeljali očiščevalno akcijo na Sveti Trojici. Zbrali so se starejši člani, kot tudi najmlajši. Predsednik društva je vsem razdelil rokavice in vrečke za smeti. Razdelili so se v štiri skupine, ki so šle vsaka v svojo smer, da poberejo odpadke, ki so ležali po tleh. Seveda so spraznili tudi smetnjake, ki so postavljeni na različnih krajih. Osnovni cilj je bil pobrati odpadke, ki so ležali vsenaokrog (po poljih, travnikih, ob robu gozda,….). Teh smeti, ki so se čez leto nabirale v skritih in senčnih kotičkih, pa ni tako hitro zmanjkalo. Vse, kar ne spada v to okolico in jim je prišlo pod roke, so skrbno pospravili v vrečke za smeti.

Pregledali so tudi sprehajalne poti in pridno pobirali smeti, ki so se na začetku bolj redko pojavljale. Bližje ko so bili cesti, bolj so polnili vrečke. Odkril so tudi nekaj večjih kosov, kot so star pralni stroj, zapuščen in zažgan avto,… Vreme tokrat res ni bilo naklonjeno. Na nebu se je pojavil velikanski oblak, ki je začel neusmiljeno spuščati velike in debele kaplje. Pohiteti je bilo treba. Kar so lahko nesli do ceste, so pogumno »nabasali« v vreče, ki so jih potem s traktorjem odpeljali do zabojnika za smeti pri cerkvi Svete Trojice.

Po končani akciji je bil še krajši sestanek za pripravo prvomajskega kresa in seveda še malica za vsakega udeleženca. Vemo, da z eno očiščevalno akcijo ne bomo rešili Zemlje, lahko pa s tem opozorimo druge, da odpadkov ne bodo metali v prelepo naravo. Ljudje potrebujemo določene življenjske pogoje za svoj obstoj, ne uničimo jih z našim nespametnim ravnanjem. Dan Zemlje je lahko vsak dan. Začne pa se v naših glavah in v naših srcih in od osveščenosti  nas posameznikov je odvisno, na kakšnem planetu bomo in želimo živeti. Mogoče je ena taka akcija lahko priporočilo in zgled ostalim, kako vsak po svojih močeh prispeva k rešitvi velikega ekološkega problema.

Marija Ravnikar

S polno paro nad smeti,…:

pobiranje-smeti.jpg