Janez Drnovšek obiskal ekološko kmetijo pr’ Čajž

29.09.2005

Ekološka kmetija Ravnikar je 24. in 25. septembra ob dnevu odprtih vrat pripravila vodene oglede kmetije in živali. Neposredno so si obiskovalci lahko ogledali krave, koze, prašiče in kure. Na stojnicah pa so imeli žita, moko in zelenjavo, ter izdelke iz sadja. Zanimanje za ogled kmetije je bilo veliko. V soboto nas je obiskala ekipa iz televizije Slovenija. V nedeljo pa je poleg drugih obiskovalcev prišel tudi predsednik države dr. Janez Drnovšek, ki je največ zanimanja posvetil ekološko pridelani zelenjavi.

kološko kmetijstvo je posebna oblika kmetijske pridelave, ki poudarja gospodarjenje v sožitju z naravo. Je način trajnostnega kmetovanja, ki upošteva kmetijo kot celosten, enovit sistem, v smislu tla-rastline-živali-človek in skrbi za ravnovesje vseh vključenih elementov. Poseben poudarek je dan ohranjanju rodovitnosti tal z večanjem humusa in z uporabo organskih gnojil. V dobro pripravljenih tleh se razvijejo krepke rastline, ki se ob pomoči koristnih živali lažje upirajo škodljivcem in boleznim. Na ekološki kmetiji pridelamo kakovostno krmo, ki ob ustreznih bivanjskih razmerah, prilagojenim potrebam živali, prispevajo k dobremu počutju in zdravju živali in s tem h kakovostni prireji mesa, mleka, jajc.

Ekološki kmet mora imeti več razumevanja in znanja za pravilno kmetovanje po ekoloških smernicah. Kaj ekološki kmet sme in česa ne, natančno določa Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil in zajema tako rastlinsko pridelavo, nabiranje prosto rastočih rastlin, živinorejo, čebelarstvo, ribogojstvo, kot tudi predelavo, pravilno označevanje ekoloških pridelkov oz. živil in sistem kontrole.

Že več let zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije organizira EKO teden in dneve odprtih vrat na ekoloških kmetijah, da kupci ekoloških živil oziroma pridelkov in izdelkov vidijo proizvodnjo in se srečajo neposredno s samimi pridelovalci. Tudi letos je združenje za zdravo življenje organiziralo na več lokacijah dneve odprtih vrat, ki so bili v soboto, 24.09.2005 in nedeljo, 25.09.2005. Dogovorili so se, da se več kmetij predstavi na eni lokaciji. Tako so se na kmetiji Ravnikar iz Svete Trojice predstavili tri ekološke kmetje. Janez in Irena Ocepek iz Žvarulj, ki imata ekološko drevesnico sta predstavljala sadike in potek proizvodnje,  ter dajala informacije o eventualnem nakupu. Kmetija Homar iz Dupelj pa je imela ekološko gnojilo in kompost za vrtove in sadike.

drnovsek1.jpg

drnovsek2.jpg


ŠRD Konfin pri zbiranju slame in na HIT-ovem sejmarjenju

23.09.2005

Dopustov je konec in spet je tu september, kar za nekatere pomeni dodatne obveznosti.
Kljub pretežno slabemu vremenu v letošnjih poletnih mesecih, juliju in avgustu, smo imeli v društvu ŠRD Konfin razne priprave za aktivnosti v jesenskih dneh.

Ena izmed njih je bila žetev pšenice in potem čez nekaj tednov, ko se je pšenica v kozolcu posušila, zbiranje slame. Gospa Ančka Ravnikar iz Sneberja nam je pokazala kako so včasih zbirali slamo. Pšenični snop so dali med noge, seveda pravilno obrnjen in potem vlekli slame iz njega, ter jih povezali v manjše snopke. Snopke se potem prireže, da so vse slame enako dolge. Takšno slamo se nato pripravi za pletenje kit. To je bilo potrebno pripraviti, da smo se kot društvo predstavili na Hitovem sejmarjenju v Domžalah.
Naša stojnica je bila razdeljena na dva dela. Polovica stojnice je bila namenjena ŠRD Konfin, polovica pa Ekološki kmetiji. Tako smo predstavili zloženke, kartice in praktični prikaz pletenja kit iz slame in ličkanja. Iz ličkanja je gospa Ivanka pletla kite in šivala predpražnike, Slavka in Ančka pa sta pletli kite iz pšenične slame iz katerih se potem lahko sešijejo različni izdelki.

Ekološka kmetija Ravnikar je razstavljala razne poljske pridelke in izdelke iz ekološko pridelane hrane (kruh, potico, zaseko, kuhan krompir,…).
Tako smo sobotni dan preživeli na Hitovem sejmarjenju in se predstavili obiskovalcem po svojih najboljših močeh.

sejmarjenje.jpg